Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu Time To Knit

Poniższy regulamin określa m.in. zwieranie umów między Sklepem (TIME TO KNIT Zuzanna Distel, ul. Piwnej 3, 43-516 Zabrzeg, województwo śląskie, NIP: 6521751781, REGON: 523578139, e-mail: zuzannadistel@gmail.com lub timetoknitpl@gmail.com), a Konsumentem, dodatkowo zawiera wszelkie informacje o Sprzedającym oraz prawach Konsumenta.

 
§1. Definicje
 
 
1. Dni robocze- oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku, wyjątek stanowią dni ustawowo wolne od pracy
2. Konsument- za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
3. Klient- oznacza podmiot, na rzecz którego w rozumieniu prawa, mogą być świadczone usługi oferowane przez sklep internetowy w związku z czym może być zawarta Umowa Sprzedaży
4. Konto Klienta- oznacza indywidualny panel, który jest stworzony po dokonaniu rejestracji przez Konsumenta w sklepie internetowym Time To Knit
5. Sprzedawca- oznacza firmę TIME TO KNIT Zuzanna Distel, której siedziba znajduje się na ul. Piwnej 3, w miejscowości Zabrzeg, kod pocztowy 43-516 w województwie śląskim, NIP: 6521751781, REGON: 523578139, e-mail: zuzannadistel@gmail.com lub timetoknitpl@gmail.com
6. Dostawa- oznacza czynność, która wykonywana jest za pośrednictwem Dostawcy, mająca na celu dostarczenie zakupionego towaru przez Klienta u Sprzedawcy
7. Dostawca- oznacza firmę Kurierską, która zajmuje się dostawą zakupionego towaru przez Klienta u Sprzedawcy.
8. Umowa Sprzedaży- oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość poprzez Stronę Internetową pomiędzy Klientem a Sprzedającym na podstawie Regulaminu sklepu.
9. Towar- oznacza produkt wystawiany na Stronie Internetowej przez Sprzedawcę, który podlega Umowie Sprzedaży.
10. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego

§2. Postanowienia ogólne
 
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (wyjątek stanowią poszczególne logotypy i zdjęcia prezentowane na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca stara się, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było dla Klientów możliwe używając wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Sklep Internetowy zbudowany jest w systemie RWD, dlatego automatycznie dopasowuje się do danego typu urządzenia.
3. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym wymagane jest posiadanie i podanie poczty elektronicznej w trakcie realizacji zamówienia.
4. Możliwe jest dokonywanie zakupów Rejestrując się wcześniej lub istnieje możliwość zamawiania nie posiadając Konta Klienta.
5. Sprzedający oświadcza, że poprzez niewystarczające środki ostrożności Klienta podczas rejestracji oraz korzystania z Konta Klienta, mogą stanowić zagrożenie dla Klienta, przez osoby nieuprawnione, do modyfikowania danych Klienta. Zaleca się korzystanie z programów antywirusowych, które mają na celu chronienie przeglądarki. Ponadto, Sprzedawca oświadcza, iż nigdy nie wysyła do Klienta próśb o udostępnianie mu Hasła do Konta.
6. Sprzedawca nie dopuszcza możliwości korzystania z zasobów Strony Internetowej przez Klienta mającego na celu prowadzenie własnej działalności komercyjnej, która miałaby działać na niekorzyść Sprzedającego.
7. Zakazane jest przez Klienta dostarczanie treści bezprawnych oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub nieodpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste osób trzecich oraz są sprzeczne z dobrymi obyczajami.
 
§3. Rejestracja
 
1. Aby dokonać utworzenia Konta Klienta, należy wcześniej zarejestrować się. Rejestracja ma charakter bezpłatny i wykonywana jest przez Klienta.
2. Rejestracja nie jest wymagana do złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Rejestracji można dokonać na Stronie Internetowej, która jest udostępniona przez Sprzedającego. Dokonuje się ją poprzez wypełnienie formularza przez Klienta. Wypełniony formularz rejestracyjny należy przesłać do Sprzedającego drogą elektroniczną. W trakcie Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. Podczas Rejestracji Klient zobowiązany jest do akceptacji Regulaminu, który jest wcześniej dostępny dla Klienta do zapoznania się.
5. Po przesłaniu przez Klienta wypełnionego formularza rejestracyjnego, otrzymuje on niezwłocznie potwierdzenie rejestracji, które przychodzi na adres poczty elektronicznej podanej wcześniej w formularzu przez Klienta. W tym momencie, Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta co jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną. Dodatkowo Klient ma możliwość dokonywania zmian na Koncie Klienta (wyjątek stanowi Login).
 
§4. Zakupy w sklepie
 
1. Klient ma możliwość dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2. Ceny towarów pojawiające się w Sklepie, są ich ceną całkowitą.
3. Zakupy dokonywane są przez Klienta w sposób taki, że wybiera on interesujący go Towar i przy użyciu przycisku znajdującego się przy produkcie: ,,DODAJ DO KOSZYKA" umieszcza go w swoim Koszyku. Następnie może on kontynuować zakupy i w ten sam sposób wybrać więcej produktów lub przejść do Koszyka i zatwierdzić swój zakup przez wypełnienie formularza zakupu. Do tego trzeba również podać sposób dostawy, adres oraz sposób płatności. Po zatwierdzeniu danych adresowych i wybraniu opcji dostawy należy nacisnąć przycisk: ,,ZAMAWIAM I PŁACĘ". Po opłaceniu zamówienia, Sprzedawca może zacząć proces pakowania i wysyłki zakupionych towarów.
4. Po otrzymaniu zamówienia, wysyłany jest na podany adres mailowy, potwierdzenie jego złożenia.
5. Złożenie zamówienia staje się jednocześnie Umową Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
6. Następnie Sprzedawca wysyła na adres poczty elektronicznej Klienta, potwierdzenie realizacji złożonego zamówienia.
7. Sprzedawca, dostosowując się do zawartej Umowy Sprzedaży, wysyła na adres skrzynki poczty elektronicznej potwierdzenie stosowania się do jej warunków.
 
§5. Płatności
 
1. Ceny towarów podanych na Stronie Internetowej podawane są w stawce brutto i są ich całkowitą ceną. Nie zawierają one dodatkowych kosztów Dostawy lub innych kosztów, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy.
2. Koszty dostawy mogą się różnić w zależności wyboru konkretnego sposobu, który Klient wybierze wedle własnego uznania.
3. Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać na kilka sposobów:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (przy wyborze tej opcji, złożone zamówienie będzie realizowane przez Sprzedawcę po otrzymaniu wpływu środków za zamówienie na konto bankowe Sprzedawcy, wtedy też zostanie wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenie rozpoczęcia realizacji zamówienia do Klienta na jego adres poczty elektronicznej)
 • gotówka za pobraniem; płatność następuje wtedy przy Dostawie, a przyjmuje ją Dostawca (przy tej opcji, realizacja następuje po otrzymaniu złożenia zamówienia). Wybór tej płatności powoduje naliczenie dodatkowych kosztów, które są podane wtedy w trakcie składania zamówienia.
 • płatność gotówką przy odbiorze w siedzibie firmy: ul. Piwna 3, 43-516 Zabrzeg, woj. śląskie
 • płatności elektroniczne obsługiwane przez Przelewy24
4. Przy wybraniu opcji przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy czas oczekiwania na zapłatę za złożone zamówienie wynosi 5 dni roboczych. Przy wyborze opcji płatności elektronicznych, czas oczekiwania na płatność wynosi 3 dni. Po upływie wyznaczonego terminu, Sprzedawca informuje Klienta za pomocą skrzynki poczty elektronicznej, o anulowaniu zamówienia.
 
§ 6. Dostawa
 
1. Dostawa obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca zobowiązuję się do dostarczenia zakupionego Towaru przez Klienta bez jakichkolwiek wad lub defektów.
3. Na Stronie Sklepu Internetowego widnieje przybliżony czas oczekiwania na realizację zamówienia oraz dostawę danego produktu. A termin Dostawy liczony jest w dniach roboczych.
4. Termin Dostawy liczony jest w dniach roboczych, który obowiązuje od zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Ten punkt dotyczy płatności ,,za pobraniem".
5. Natomiast przy płatnościach przelewem tradycyjnym na numer konta bankowego lub płatnościami elektronicznymi, czas realizacji i dostawy zamówienia liczy się od daty zaksięgowania płatności na koncie rachunku bankowego Sprzedawcy.
6. Zamówione Towary są za pośrednictwem Dostawcy dostarczane do Klienta na podany w formularzu adres dostawy.
7. W dniu nadania przesyłki z Towarem do Klienta (nie dotyczy opcji odbioru osobistego) wysyłana jest informacja potwierdzająca nadanie na adres poczty elektronicznej Klienta.
8. W przypadku występujących wad lub uszkodzeń Towaru, Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji kontaktując się poprzez pocztę elektroniczną: zuzannadistel@gmail.com lub timetoknitpl@gmail.com albo telefonicznie na numer: +48 519 112 986.
9. Istnieje możliwość odbioru osobistego przez Klienta w siedzibie firmy Sprzedawcy w godzinach pracy Sklepu. W tym celu proszę skontaktować się ze Sprzedawcą i ustalić termin odbioru.
10. Do przesyłki dołączany jest dowód zakupu Towarów w postaci Faktury VAT na dane podane w formularzu.
11. W przypadku gdy Klient nie będzie obecny w trakcie dostarczenia paczki przez Dostawcę, pozostawione będzie awizo lub Dostawca skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia terminu dogodnego dla Klienta. Jeśli jednak paczka nie trafi do Klienta i zostanie odesłana z powrotem do Sprzedawcy, będzie się on wtedy kontaktować z Klientem w celu ewentualnego ponownego wysłania zakupionych Towarów i dopłaty za dodatkową Dostawę.
 
§7. Gwarancja
 
1. Poszczególne Towary wystawiane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją, o której to Sprzedawca informuje na stronie produktu.
2. W wypadku Towaru, który posiada gwarancję, jest ona dokładnie opisana na stronie produktu.
 
§8. Rękojmia i reklamacja
 
1. Sprzedawca zaświadcza o dostarczeniu Towaru do Klienta bez wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta jeśli wady pojawiają się.
2. Jeżeli Towar posiada wadę, wtedy Klient ma prawo: 
 • do odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy towar na nowy pozbawiony uszkodzeń. Nie dotyczy to przypadku gdy Towar był już raz wymieniany i nadal pojawiają się wady, w tym przypadku Sprzedawca może zaproponować wymianę na inny produkt lub zaproponować zwrot za wadliwy Towar.
 • do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny za wadliwy Towar
 • żądać niezwłocznej wymiany wadliwego Towaru na nowy, pozbawiony uszkodzeń bez ponoszenia strat przez Klienta.
3. Klient zobowiązany jest na zasadach rękojmi dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem, koszt dostawy pokrywa Sprzedawca. Za pośrednictwem Sprzedawcy, Klient ma możliwość zamówienia firmy kurierskiej w dogodnym do siebie terminie, która dostarczy wadliwy Towar. Jest to jednoznaczne z ponoszeniem kosztów Dostawy przez Sprzedawcę.
4. W celu reklamowania wadliwego Towaru, Klient jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia na adres Sprzedawcy drogą elektroniczną lub pocztową. Reklamacja jest również możliwa za pomocą formularza, który jest zamieszczony na Stronie Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
5. W ciągu 14 dni Sprzedawca jest zobowiązany do odpowiedzi na wysłaną reklamację przez Klienta.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 
§9. Odstąpienie od umowy sprzedaży
 
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się z dniem dostarczenia do Klienta zakupionego Towaru. Klient może odstąpić od Umowy wysyłając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu. Formularz dotyczący odstąpienia od Umowy znajduje się na Stronie Internetowej Sklepu. Do zachowania terminu odstąpienia wystarczy wysłać formularz przed upływem wyznaczonego czasu. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi drogą elektroniczną o otrzymaniu formularza.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, jest od tego momentu uważana za nieważną.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie odstąpienia od Umowy sprzedaży przed przyjęciem oferty przez Sprzedawcę, oferta przestaje wiązać.
5. Sprzedawca ma obowiązek do zwrotu poniesionych kosztów przez Klienta będącego Konsumentem w związku z zamówieniem do 14 dni od otrzymania zgłoszenia odstąpienia od Umowy. Sprzedawca również zastrzega sobie prawo do zwrotu pieniędzy dopiero po otrzymaniu z powrotem Towaru i sprawdzeniu jego stanu fizycznego względem ewentualnych śladów użytkowania lub eksploatacji.
6. W przypadku stwierdzenia użytkowania Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów, koszty związane z przywróceniem go do stanu pierwotnego obciążają Klienta. Wtedy Sprzedawca poinformuje Klienta o obciążeniu go za sprowadzenie Towaru do wcześniejszego stanu.
7. Jeśli Klient będący Konsumentem będzie ubiegał się o dostarczenie Sprzedawcy zwracanego Towaru w inny sposób niż najtańszy zaproponowany przez Sprzedawcę, Klient będzie zmuszony do poniesienia dodatkowych kosztów względem dostawy.
8. Klient ma obowiązek zwrócić Towar do Sprzedawcy w terminie nie przekraczającym 14 dni od zaakceptowania odstąpienia od umowy, na adres Sprzedawcy.
9. Klient jest zobowiązany do dokładnego spakowania produktu odsyłanego do Sprzedawcy, tak aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia zwracanego Towaru.
10. W przypadku zwrotu całej zawartości zamówienia, Klient ma obowiązek zwrócić również wszystkie gratisy oraz próbki włóczek, które zostały dodane do przesyłki przez Sprzedawcę w ramach reklamowania Sklepu.
11. Sprzedawca odsyła zwrot pieniędzy w taki sam sposób jaki został wybrany do zapłaty przez Klienta. Chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.
12. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, zwrotom także nie podlegają książki
 • jeśli zamówiony produkt był wykonywany na indywidualne zamówienie

§10. Dane osobowe oraz pliki cookies
 
1. Administratorem danych osobowych zamieszczonych podczas Rejestracji przez Klienta jest Sprzedawca, czyli firma TIME TO KNIT Zuzanna Distel z siedzibą w Zabrzegu 43-516, ul.Piwna 3, NIP: 6521751781, REGON: 523578139.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane na podstawie przepisów prawa oraz zgody udzielonej przez Klienta.
3. Przekazywane dane są dobrowolnie podane przez Klienta w trakcie Rejestracji, który jest poinformowany o akceptacji Regulaminu w trakcie Rejestracji.
4. Możliwe jest złożenie zamówienia bez wcześniejszej Rejestracji Konta Klienta i w tym przypadku wypełniane dane służą jedynie w celu realizacji tego zamówienia.
5. Istnieje możliwość wglądu, poprawiania i zmieniania danych podanych wcześniej podczas Rejestracji przez Klienta.
6. Sprzedawca umożliwia usunięcie danych osobowych w przypadku usunięcia Konta Klienta jednak zastrzega sobie możliwość pozostawienia danych Klienta w momencie gdy ten ma nieuregulowane sprawy względem Sprzedawcy oraz naruszył zasady obowiązujące w Regulaminie. Wtedy dane te służą do kontaktu z Klientem i próby porozumienia stron.
7. Sprzedawca przekazuje Dostawcy tylko niezbędne dane wymagane do rozpoczęcia Dostawy.
8. Sklep Internetowy stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze sklepu, zapisywane są przez serwer. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca wskazuje jednak, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu Internetowego.
9. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
 • zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów.
 • weryfikacji i rozwoju swojej oferty.
 
§11. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści
 
1. Klient w momencie zamieszczania treści na Stronie Sklepu Internetowego dokonuje dobrowolnego udostępniania ich. Treści te nie są opinią Sprzedawcy i nie powinny być do niego przypisywane.
2. Klient ma prawo do rozpowszechniania autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczone treści; Ma prawo do udostępniania danych osobowych, wizerunku swojego lub zgodny z prawem oraz za zgodą wizerunek lub dane osób trzecich; Wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę oraz upoważnia Sprzedawcę do ewentualnego udostępniania wyrażonych treści; Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Klient nie ma prawda do rozpowszechniania danych lub wizerunku osób trzecich bez wyrażenia ich zgody, jak i nie ma prawda do dodawania innych treści reklamowych lub promocyjnych.
4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 Regulaminu.
5. Zabronione jest Klientowi umieszczanie treści:
 • obraźliwych lub mających na celu groźby skierowane w stronę Sprzedawcy lub innych osób, posiadające wulgaryzmy oraz inne niedopuszczalne w ramach zasad dobrego obyczaju stwierdzeń, krzywdzenie w sposób słowny inne osoby
 • mające na celu naruszenie dóbr osobistych innych osób, które są kierowane w złej wierze
 • naruszające prawa osób trzecich w szczególności prawa autorskie lub mające związek z ochroną danych poufnych lub tajemnicach przedsiębiorstwa
 • naruszać w inny sposób niniejszy Regulamin, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje, normy społeczne
 • naruszać interesy Sprzedawcy
6. W przypadku wykrycia naruszenia treści, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość usunięcia niestosownej treści naruszającej niniejszy Regulamin lub obowiązujących przepisów prawa.
7. Sprzedawca nie prowadzi regularnej kontroli umieszczanych treści.
8. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.
 
§12. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 
1. W przypadku gdy Klient zauważy naruszenie praw lub treści znajdujących się na stronie www.timetoknit.pl, proszony jest o poinformowaniu Sprzedawcy o swoich spostrzeżeniach.
2. Sprzedawca, do którego dotarło zgłoszenie o naruszeniu praw lub treści, zobowiązany jest do niezwłocznego podjęcia działań usunięcia treści, która narusza prawo.
 
§13.Informacja o pozasądowym sposobie rozstrzygania sporów
 
1. Kupujący będący konsumentem ma możliwość do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, które dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 
§14. Postanowienia końcowe
 
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn.
2. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się zmianom w regulaminie w ciągu 7 dni, uznaje się, że akceptuje zmiany.
3. Umowy w Sklepie Internetowym zawierane są w Języku Polskim.
4. Zwrotu nie można dokonać w przypadku gdy Klient zamawia produkt, który jest wykonywany na zamówienie pod indywidualne upodobania Klienta.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
6. W przypadku sporu Sprzedawcy z Klientem, sprawy będą starały się być rozwiązywane polubownie, na podstawie prawa polskiego.
7. W momencie gdy spór nie będzie mógł być rozstrzygnięty polubownie przez którąś ze stron, może być rozpoczęte rozwiązywanie sporu sądownie.
8. Klient, który nie jest jednocześnie Konsumentem, jest zmuszony do dostosowania się do Sprzedawcy jeśli chodzi o siedzibę rozstrzygania sporu sądowego.
9. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
10. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 30.11.2022r. i obowiązuje przez czas nieokreślony.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu